ŻOŁNIERZ I DYREKTOR

W związku z zakończeniem pracy zawodowej na stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju, Jan Wolski na ręce komendanta Jednostki złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę z JPR.  Wychowankowie ZP, na podstawie specjalnej umowy,  od ponad dziesięciu lat uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-technicznych na terenie BL „Baryt”. I nic w tym dziwnego, że dyrektor preferował ten rodzaj resocjalizacji, zważywszy, że w przeszłości był żołnierzem 62. Kompanii Specjalnej „Commando”. Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.