Sekcja Poszukiwań Lotniczych

Sekcja realizuje zadania operacyjne w zakresie poszukiwań lotniczych i rozpoznania zagrożeń oraz koordynacji z powietrza działań sił i środków naziemnych. Wykonuje również loty łącznikowe i dyspozycyjne na potrzeby podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest też organizatorem programowych szkoleń doskonalących oraz treningów dla załóg samolotowych i skoczków spadochronowych.
Sekcja stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.

Samoloty JPR:

  • PZL-104 Wilga 35, znaki rozp. SP – HKN, nr operac. 619-43.
  • Socata-Morane MS-893A, znaki rozp. SP – NMR, nr operac. 619-44.

Instruktorzy lot. SL:

kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk
ppor.pil. Przemysław Kusek
spec. rat.  inż. pil. Jacek Szczerba– instruktor samolotowy
asp. inż. Bartosz Miara– instruktor spadochronowy
asp.rat.mgr inż. Bartosz Donke– instruktor spadochronowy

Pododdział dysponuje również lotniczym sprzętem wysokościowo-ratowniczym oraz urządzeniami łączności służbowej jedn. ochrony przeciwpożarowej oraz systemu PRM. W przypadku realizacji szerszych programów szkoleniowych lub prowadzenia na dużą skalę akcji poszukiwawczych, Sekcja może w oparciu o zawarte porozumienia korzystać z samolotów innych podmiotów lotnictwa cywilnego.