Sekcja Ratownictwa Specjalnego

Sekcja realizuje zadania operacyjne w zakresie: ratownictwa wysokościowego, wodnego, jaskiniowego oraz poszukiwań podziemnych, nawodnych i płetwonurkowych. Jest również organizatorem szkoleń, ćwiczeń i treningów specjalistycznych dla współpracujących grup poszukiwawczo-ratowniczych. Wszyscy ratownicy Sekcji RS posiadają doświadczenie w wykonywaniu skoków spadochronowych.

Sekcja dysponuje pojazdami:

Ford Monde0, nr operac. 619-47, Dacia Duster, nr operac. 619-45 (SOp) i dwoma lekkimi samochodami rozpoznawczo-ratowniczymi Mercedes-Benz 290 GD, nr operac. 619-48 i 619-49. Na wyposażeniu posiada również samochód operacyjny nieoznakowany (wsparcia psychologicznego), trzy łodzie pneumatyczne oraz  przyczepę ratownictwa powodziowego i sprzęt specjalistyczny. Ponadto każdy z ratowników do działań poszukiwawczych ma przydzielony motocykl typu Honda XL 125 SL. Sekcja dysponuje też własnym zapleczem logistycznym i jest zdolna do samodzielnego i długotrwałego prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie, wodzie i z powietrza.
Sekcja stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.

W zależności od rozmiarów i rodzaju zdarzenia stan osobowy sekcji może zostać wzmocniony ratownikami z pododdziału poszukiwań lotniczych lub sekcji ratownictwa medycznego JPR.