Komenda jednostki

st. sierż. Jan Czesław
Kusek

KOMENDANT
JEDNOSTKI

ppor. pil. Przemysław
Kusek

DOWÓDCA PODODDZIAŁU
OPERACYJNO-TECHNICZNEGO

spec. rat. mgr Mieczysław
Koblański

SZEF
LOGISTYKI

spec. rat. mgr inż. Andrzej
Majewski

Z-CA DOWÓDCY PODODDZIAŁU
OPERACYJNO-TECHNICZNEGO

ks. mjr mgr Przemysław
Artur Tur

KAPELAN
JEDNOSTKI

sierż. Marek
Zemła

SZEF TECHNICZNY
JEDNOSTKI

Pion szkolenia

SPECJALISTA D/S SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWEGO
kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk

SPECJALISTA D/S SZKOLENIA LOTNICZEGO
sierż. mgr inż. pil. Jacek Dziedzio

SPECJALISTA D/S. SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO
asp. rat. inż. Bartosz Miara

SPECJALISTA D/S. SZKOLENIA TECHNIK JAZDY
asp. rat. mgr inż. Bartosz Donke

SPECJALISTA D/S. WOJSKOWYCH
st. chor. sztab. Marcin Cedro

SPECJALISTA D/S RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
spec. rat. Artur Grądek

SPECJALISTA D/S POSZUKIWAŃ PODWODNYCH
spec.  rat. mgr Mieczysław Koblański

Pododdział operacyjno-techniczny Jednostki w sile plutonu, tworzą trzy sekcje: Ratownictwa Specjalnego, Ratownictwa Medycznego i Poszukiwań Lotniczych. Nad zabezpieczeniem technicznym i materiałowym pododdziałów czuwa Służba Logistyki i Służba Techniczna JPR.