Komenda jednostki

st. sierż. Jan Czesław
Kusek

KOMENDANT
JEDNOSTKI

ppor. pil. Przemysław
Kusek

DOWÓDCA PODODDZIAŁU
OPERACYJNO-TECHNICZNEGO

spec. rat. mgr Mieczysław
Koblański

SZEF
LOGISTYKI

spec. rat. mgr inż. Andrzej
Majewski

Z-CA DOWÓDCY PODODDZIAŁU
OPERACYJNO-TECHNICZNEGO

ks. ppłk mgr Przemysław
Artur Tur

KAPELAN
JEDNOSTKI

spec.rat.inż. Tomasz Ślizak

SZEF TECHNICZNY
JEDNOSTKI