Lądowisko operacyjne

Lądowisko operacyjne „BARYT” w STANISŁAWOWIE k/ ZŁOTORYI

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr ULC -LTL-1/511-0084/01/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. lądowisko zostało wpisane do ewidencji ULC pod poz. 122
(w latach 1999 – 2012 posiadało status terenu przystosowanego do startów i lądowań)

DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska (ARP)

Szerokość geograficzna – wg WGS 84 51 03 19,95 N
Długość geograficzna – wg WGS 84 016 00 45,49 E

 

Położenie w stosunku do większych miejscowości:

Miejscowość Kurs w stopniach Odległość w km
Złotoryja 319 GEO 10,2
Legnica 090 GEO 12,3
Jawor 037 GEO 18,2

 

Wzniesienie nad poziom morza: 432,5 m n. p. m.
CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA:

  • Długość drogi startowej – 500 m
  • Szerokość drogi startowej – 50 m

Główne kierunki startu (podejścia do lądowania) w stopniach: 278 ; 098
Rodzaj nawierzchni: trawiasta – utwardzona.

IMG_0444

_1010863_

 

Przeszkody:

Rodzaj przeszkody Wysokość:
przeszkody n p t
Wysokość:
przeszkody n p m
Rodzaj oznakowania Lokalizacja:
kurs, odległ. od ARP w m
Energetyczna linia SN napowietrzna 10 m 440 m brak 091/390m; 124/440m
Las liściasty 12 m 436 m brak 276/346m

 

Loty samolotowe VFR w dzień, w warunkach nie gorszych niż:

Podstawa chmur Widzialność Prędkość wiatru Wysokość lotu Kierunek kręgów
Podstawa chmur 200 m (AGL) Nie gorsza niż 2,0 km Wartość określona w instrukcji danego statku Nie niżej niż 150 m AGL Obowiązuje kier. w lewo, chyba, że znaki lub komendy stanowią inaczej

 

mapa2

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Pola awaryjnych lądowań:
Pola uprawne na kierunku południowym i wschodnim od lądowiska „Baryt”. Znajdujące się tam obszary rolne, w przeważającej części, pozbawione są przeszkód terenowych, a ich ukształtowanie umożliwia bezpieczne wykonanie manewru awaryjnego lądowania.

Zasady wznawiania orientacji:
W przypadku utraty orientacji geograficznej, w celu jej wznowienia, należy wykonać lot w kierunku północnym, do osiągnięcia charakterystycznej linii autostrady A-4 (Wrocław – Olszyna) i nawiązać łączność radiową z służbą informacji lotniczej – AIS : „Poznań Informacja” na częstotliwości 126,300 MHz.

Lotniska i lądowiska zapasowe:

L.p. Miejscowość – lotnisko Oznaczenie Odległość w km Kurs w stopniach
1 Legnica  (nieaktywne) E P L E  18,2 039 GEO
2 Jelenia Góra E P J G 23,7 223 GEO
3 Lubin E P L U 42,9 017 GEO

 

Ograniczenia lokalne:
Zakaz wykonywania lotów akrobacyjnych nad obszarem parku krajobrazowego „Chełmy”, w granicach którego zlokalizowane jest lądowisko „Baryt” – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 3, poz. 21 z 2000 r.)

Pomoce radionawigacyjne – brak

Zarządzający lądowiskiem:
Komenda Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi – Baza Lotnicza Baryt 59-424 Stanisławów nr 41
tel. kom. 501-432-776
e-mail: jpr-baryt@zlotoryja.pl lub jpr.baryt@gmail.com