Sekcja Ratownictwa Medycznego

Sekcja realizuje zadania operacyjne z zakresu ratownictwa medycznego oraz zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych i innych akcji jednostek straży pożarnych. Prowadzi również działania wspierające system PRMed. Jest organizatorem ćwiczeń i szkoleń doskonalących dla współpracujących z JPR grup ratowniczych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., JPR została uznana za podmiot współpracujący z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Sekcja dysponuje pojazdem ratownictwa medycznego marki VW Crafter nr operac. 619 – 42 (wg standardów „P”) Pojazd dodatkowo wyposażony jest w hydrauliczny zestaw ratownictwa drogowego (nożyce i rozpierak) oraz namiot wypadkowy. Sekcja dysponuje również pneumatycznym namiotem ratowniczym o pow. 27 m2 (na przyczepie 1-osiowej), posiada też środki łączności radiowej, pracujące w sieci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Sekcja stacjonuje w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi przy ulicy Legnickiej nr 49.