OFICERSKIE GRATULACJE
OFICERSKIE GRATULACJE

Jak informuje Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier, szef resortu obrony, Mariusz Błaszczak decyzją z dnia 15 sierpnia br. w uznaniu wieloletniej  działalności na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa powszechnego, awansował mjr rez. mgr inż. Stanisława Napierałę do stopnia podpułkownika. Oficer ten służbę wojskową rozpoczynał w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, a od ponad dwudziestu lat jest zaangażowany w działalność tut. Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, gdzie pełni obowiązki koordynatora i instruktora ratownictwa. Jest wysokiej klasy specjalistą posiadającym duży dorobek w postaci szeregu publikacji, między innymi z zakresu zarządzania kryzysowego oraz prowadzenia akcji ratowniczych o charakterze masowym. Ma też trudne do przecenienia zasługi na polu kształcenia kolejnych zastępów ratowników z jednostek Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnio został również uhonorowany Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Krzyżem Zasługi KFR RP.