Zmiana szefa
Zmiana szefa

Po blisko piętnastoletnim okresie pełnienia funkcji Szefa Technicznego Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, Komendant JPR rozkazem personalnym nr 1/24 z dnia 18 stycznia br. zwolnił            z pełnienia tych obowiązków st. sierż. Marka Zemłę. Dziękując za wieloletnią, ofiarną służbę i troskę o utrzymanie w gotowości technicznej całego parku środków technicznych i silnikowych w tym lądowych, pływających oraz statków powietrznych JPR życzył odchodzącemu z tej funkcji dalszych sukcesów w działaniach na rzecz ratownictwa i obronności państwa. Zmiana kadrowa została podyktowana brakiem dalszych możliwości sprawowania tych obowiązków, z uwagi na wysoce absorbującą czasowo służbą wojskową w 161. batalionie lekkiej piechoty DBOT.  Przywołanym rozkazem na wakujące stanowisko został powołany spec. rat. inż. Tomasz Ślizak. Nowo mianowany ”04” jest funkcjonariuszem PSP, absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i wieloletnim oficerem Korpusu Formacji Ratowniczych RP RP. Nadal dodatkowo pełnił będzie funkcję instruktora w Sekcji Poszukiwań Lotniczych JPR.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w  służbie.