ZŁOTY JUBILEUSZ TRAWERSU
ZŁOTY JUBILEUSZ TRAWERSU

Minęło właśnie pół wieku działalności złotoryjskiego Trawersu jako formacji oraz środowiska harcersko-wojskowego, spadochroniarzy i pilotów, któremu od jego zarania przyświecały idee  realizowane w blasku harcerskich ideałów i żołnierskiej dewizy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej „TOBIE OJCZYZNO”. To nie tylko tysiące wykonanych skoków i samolotowych startów, ale przede wszystkim, pokoleniowy i trudny do przecenienia udział jego kadry w wychowaniu patriotyczno-obronnym kolejnych roczników naszej młodzieży. W przeddzień Święta Wojska Polskiego, na Barytowych Wzgórzach, w bazie lotniczej jedynej w Polsce Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, którą tworzą wyłącznie spadochroniarze,  zgromadziło się liczne grono instruktorów i absolwentów kursów i szkoleń HKL i SS RP. Ludzi już nierzadko dojrzałych, dla których młodość i czas dorastania był nierozłącznie związany z lotniczą przygodą i nabywanie określonych wartości.   Zjechali się z różnych zakątków kraju i zagranicy. Większość z nich reprezentując różne formacje mundurowe z przewagą tych o spadochronowym zabarwieniu. Jedni w służbie czynnej, inni już z wojskowym statusem rezerwisty i weterana. To niecodzienne spotkanie ludzi o spadochronowych korzeniach rozpoczęło się polową Mszą świętą w intencji Tych, którzy pozostali już na błękicie Nieba. Celebrę sprawował kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów i złotoryjskiej JPR, instruktor Trawersu, ks. mjr Przemysław Tur. Służbę liturgiczną stanowili żołnierze rezerwy z Zespołu Artystycznego „ROTA”, a przejmującą w swej treści modlitwę wiernych  prowadziła mł. asp. Joanna Krupa. Po mszy,  zanim uczestnicy spotkania posmakowali tradycyjnej żołnierskiej grochówki, wzięli udział w Uroczystym Apelu w asyście pocztów sztandarów HKL, JPR i Stowarzyszenia Żołnierzy 62. KS Commando. Ten ostatni, decyzją Kapituły Stowarzyszenia Spadochroniarzy Rzeczypospolitej Polskiej  „Trawers”, został odznaczony Złotym Medalem „TOBIE OJCZYZNO”. W taki sam sposób zostało uhonorowane Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle.  Złote Medale także nadano pośmiertnie Wielkim Nieobecnych tego jubileuszu, ś.p.:  st. chor. sztab. pil. Bartłomiejowi Kankowskiemu, sierż. pil. Krzysztofowi Kaczmarkowi oraz pwd. Annie Kurekpwd. Krzysztofowi Kościusze.  Ponadto blisko pięćdziesiąt wielce zasłużonych osób zostało udekorowanych  Medalami najwyższej klasy. Niemal drugie tyle otrzymało odznaczenia barwy srebrnej. Dekoracji dokonali st. sierż. Jan Kusekplut. Tadeusz Stasiewicz. Grupa szczególnie zaangażowanych instruktorów Spadochronowych Kursów Działań Specjalnych z rąk twórcy tej formacji otrzymała pamiątkowe złote Znaki Spadochronowe KDS „Trawers”. Podniosłym i wzruszającym momentem było odsłonięcie obelisku „Miłość Żąda Ofiary” z tablicą upamiętniającą lotniczą śmierć tych, którym nie dane było doczekać tych uroczystości. Aktu tego, przy dźwiękach melodii „Łzy Matki” dokonał harcerz, żołnierz i ratownik, weteran kilku misji PKW poza granicami kraju, którego przykład służby i życiowe pasje stanowią kwintesencję celów przyświecających działalności Trawersu, podoficer Jednostki Wojskowej Komandosów, mł. chor. Krystian Wójcik. Poduszkę z odznaczeniami  u stóp monumentu złożył pilot Sekcji Poszukiwań Lotniczych JPR, ppor. pil. Jakuba Gruba, a sygnaliści zgodnie z ceremoniałem odegrali „Śpij Kolego”. W tym dniu posterunki honorowe wystawiła JWK. Na zakończenie uroczystej części obchodów, w imieniu zgromadzonych spadochroniarzy symbolicznego pożegnania historycznego sztandaru Harcerskiego Koła Lotniczego „Trawers” dokonał st. sierż. Jan Kusek. Od tej pory sztandar będzie eksponowany w Sali Tradycji Bazy Lotniczej Baryt. W drugiej części tego dnia rozegrano zawody strzeleckie o „Puchar Złotego Jubileuszu”, gdzie niemal snajperskimi zdolnościami popisał się  asp. rat. Tadeusz Żuber.  Druga lokata stała się udziałem ćwika Janka Durki, a trzecie miejsce przypadło weteranowi 62 KS, plut. Bogdanowi Macudze. W tym czasie jak i w dniu następnym wykonywano  skoki spadochronowe ze świeżo wyremontowanej, towarzyszącej Trawersiakom  już od blisko trzydziestu lat operacyjnej Wilgi-35 PZL-104, (SP-HKN, nr operac. 619-43). Funkcje kierownika skoków pełnił st. asp. rat. Bartosz Miara, a za sterami „Nuśki” przemiennie zasiadali piloci: spec. rat. Jacek Szczerbaasp. rat. Zenon Durachta. Istotnym elementem obchodów był również tradycyjny Konwentykiel Spadochronowych Pokoleń Trawersu, a tam wspomnieniom nie tylko lotniczych przygód z czasów kiedy to trawa była bardziej zielona a niebo bardziej niebieskie, nie było końca.  Po raz kolejny potwierdzono pełną integrację wszystkich roczników HKL i KDS.