ZASZŁA OCZEKIWANA ZMIANA

Po blisko dziesięcioletniej służbie w JPR,  z eksploatacji wycofany został ambulans ratownictwa medycznego marki Volkswagen T-4, który z racji kryptonimu radiowego, zyskał popularne miano „czterdzieści dwa”. Miejsce po tej niemal 20-letniej, pochodzącej  z niemieckiego demobilu, i już znacznie wyeksploatowanej maszynie, zajęła karetka tej samej marki w nowej wersji tj. typu Crafter.  Jej możliwości techniczne, wyposażenie, manewrowość,  warunki wykonywania podstawowych procedur medycznych oraz komfort przewozu osób poszkodowanych,  czynią ją czymś nieporównywalnym z  poprzedniczką. Należy  mieć nadzieję, że  jako jedna z nielicznych w naszym kraju karetek przynależnych organizacyjnie do straży pożarnych, nadal szczęśliwie pełnić będzie ratowniczą służbę w ochronie życia i zdrowia. Z racji wyposażenia została przypisana do dowodzonej przez panów: sierż. mgr inż. Andrzeja Majewskiego i st. sierż. rat. med. Artura Grądka Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR.  Ten funkcjonujący w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pododdział, przed sześcioma laty za sprawą decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uzyskał formalny status podmiotu współpracującego z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.  Udziałem w setkach akcji ratowniczych oraz w innych działaniach operacyjnych, zespół ten wielokrotnie potwierdził wyjątkową skuteczność swojego działania.