ZAPOCONE WZGÓRZA

Na terenie poligonu Bazy Lotniczej „Baryt” rozpoczęło się wielodniowe, podstawowe szkolenie wojskowe grupy młodzieży, z dowodzonego przez chor. ZS Czesława Dula, podobwodu jaworsko-legnickiego Związku Strzeleckiego Rzeczypospoplitej. Program tego przedsięwzięcia obejmuje między innymi wykonywanie strzelań, szkolenie z zakresu obrony przed środkami masowego rażenia oraz ratowniczych technik linowych. Natomiast na otaczających bazę wzgórzach ćwiczyć też będą podstawy tzw. „zielonej” taktyki, zgodnie z odwiecznym żołnierskim hasłem: więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w boju.