ZADYMIARZE W AKCJI

W sobotę, 19 marca br. ratownicy pododdziału operacyjno-technicznego JPR uczestniczyli w obligatoryjnych ćwiczeniach w kontenerowej komorze dymowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego PSP we Wrocławiu. Wszyscy potwierdzili właściwy poziom sprawności psychofizycznej. Natomiast rat. spec. Piotr Pawłowicz, przy okazji pobił dotychczasowy rekord przejścia tamtejszej komory ( 3 min. 10 sek.), uzyskując czas : 2 min. 40 sek. W „zadymionych” ćwiczeniach  również z powodzeniem uczestniczył  kapelan Jednostki ks. Przemysław Tur.