ZACHOWUJĄC STAN PEŁNEJ GOTOWOŚCI
ZACHOWUJĄC STAN PEŁNEJ GOTOWOŚCI

Ze względów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, rozkazem komendanta Jednostki, z dniem 12 marca br. wstrzymano do odwołania prowadzenie na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” wszelkiej działalności szkoleniowej oraz innych form aktywności służbowej, niezwiązanych bezpośrednio z zabezpieczeniem i utrzymaniem w stałej gotowości pododdziału operacyjno-technicznego JPR, funkcjonującego w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz współdziałającego z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.