Z BAGAŻEM ZASŁUG W STAN SPOCZYNKU

W ostatnich dniach minionego roku, z racji osiągnięcia ustawowego wieku, po wieloletniej i szczególnie ofiarniej służbie w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej został przeniesiony  w stan spoczynku chor. Zdzisław IWIŃSKI. Jak stwierdził komendant Jednostki, tak zasłużony ratownik, opuszczając szeregi Sekcji Ratownictwa Medycznego pododdziału operacyjno-technicznego, ma powody do odczuwania wielkiej, osobistej satysfakcji z udziału w setkach akcji ratowniczych i innych działaniach operacyjnych w ochronie zdrowia i życia ludzkiego.  Na przestrzeni lat dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista i niezawodny ratownik. Pełnił również funkcje przewodniczącego Rady Podoficerów JPR. Ma też znaczący wkład  w wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży oraz jej edukację ratowniczą.  Potwierdzenie uzyskiwania najwyższych ocen w działalności służbowej, stanowić mogą wielokrotnie nadawane, prestiżowe wyróżnienia przez władze państwowe, wojskowe oraz resortu spraw wewnętrznych. Ostatnio otrzymał Specjalne Podziękowanie od dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ. Tym razem za zaangażowanie w przygotowania oraz wzorową organizację służby ratownictwa medycznego w trakcie III Centralnego Zlotu Klas Wojskowych, odbywających się na podżagańskim poligonie Karliki. Panu Chorążemu życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, szczęścia w życiu osobistym oraz dalszych wielu lat społecznej aktywności.