XXIV WOJSKOWY MARSZ PRAWDY
XXIV WOJSKOWY MARSZ PRAWDY

             Jak informuje komandor XXIV Wojskowego Marszu Prawdy „Commando-Baryt”, st. asp. Tadeusz Żuber tegoroczne przedsięwzięcie o charakterze ekstremalnym odbywać się będzie, tradycyjnie pod honorowym patronatem b. dowódcy 62. Kompanii Specjalnej, ppłk Andrzeja Żdana. Start  w dniu 26 maja  br. (piątek) z terenu bazy lotniczej Baryt w Stanisławowie o godz. 18.oo. Trasa marszu, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzić będzie po drogach i bezdrożach Pogórza Kaczawskiego i krainy Barytowych Wzgórz. Stanowią ją trzy pętle po około 33000 m każda. Klasyfikacja prowadzona będzie w dwóch kategoriach- bez względu na płeć, tj. 1. – ratowniczo-wojskowej oraz 2. – Commando (marsz z karabinkiem szturmowym o wadze powyżej 3,8 kg). Obowiązuje regulaminowe umundurowanie polowe, patrolowe lub koszarowe przypisane dla danej formacji oraz obuwie typu wojskowego (tj. tzw. pełne, wiązane powyżej kostki, podeszwy dowolne). Ponadto, wymagane jest posiadanie latarki i żółtej kamizelki ostrzegawczej. Należy też nie zapomnieć o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja służbowa). Kategoria Commando przewidziana jest dla żołnierzy w służbie czynnej i rezerwistów oraz  funkcjonariuszy służb tzw. mundurowych. Ilość miejsc ograniczona. Kategoria ratowniczo-wojskowa przewidziana jest, między innymi, dla żołnierzy oraz strażaków i funkcjonariuszy innych służb. Dopuszcza się tu też start osób cywilnych, (posiadających pełne umundurowanie, jednak pozbawione oznak wojskowych). Na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania jakiejkolwiek żywności, w tym również leków i innych specyfików. Wyjątek stanowi jedynie czysta woda. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres jpr-baryt@zlotoryja.pl przyjmowane będą do dnia 15 maja br.  Ilość miejsc ograniczona. Postawą ujęcia na liście startowej jest dokonanie wpłaty wysokości 100 zł na rachunek bankowy JPR (nr konta na stronie Jednostki). Wpisowe będzie w całości zwracane wszystkim uczestnikom, którzy w regulaminowym czasie pokonają trasę tj. poniżej 1440 minut. Przed startem każdy uczestnik zobligowany jest do złożenia oświadczenia o udziale w marszu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Na tych, którzy ukończą go w regulaminowym czasie, czekać będzie specjalny certyfikat oraz „patera-absolwenta WMP – Commando-Baryt”. Ponadto, trzech pierwszych w kat. Commando zostanie wyróżnionych prestiżowymi odznakami 62. KS COMMANDO. Uroczystość ich wręczenia, z udziałem Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych – gen. dyw. dr inż. Sławomira Drumowicza, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie w trakcie dorocznego święta bolesławieckiej 62. Kompanii Specjalnej Commando w dniu 2 września br. Organizatorem WMP jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando oraz Komenda Bazy Lotniczej JPR Baryt w Stanisławowie. Inf. tel. 501-432-776. Regulamin Wojskowego Marszu Prawdy – Comando – Baryt