WZMACNIAJĄ SWOJE OTOCZENIE
WZMACNIAJĄ SWOJE OTOCZENIE

      Grupa Ratownictwa Powodziowego w Proboszczowie została jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wzmacniamy potencjał operacyjno-ratowniczy Jednostki. W ramach projektu ratownicy zostaną przeszkoleni z zakresu podejmowania działań przy użyciu technik linowych w terenach trudnodostępnych. Nabyte umiejętności przyczynią się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Gminy Pielgrzymka oraz uczestników ruchu turystycznego na terenie pogórza kaczawskiego.

        „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.