WYSOKOŚCIOWCY Z DRELOWA

Sześciu ratowników z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Drelowie ( pow. Biała Podlaska ) przez tydzień uczestniczyło na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w szkoleniu z zakresu ratowniczych technik wysokościowych. Zajęcia prowadzili instruktorzy tut. Jednostki. Natomiast egzamin praktyczny miał miejsce w nieczynnym szybie kopalni głębinowej oraz w  kompleksie jaskiń góry Połom k/Wojcieszowa. Adepci z GPR-u wykazali się wysokim poziomem wyszkolenia i dyscypliny służbowej. Przedsięwzięcie to było kontynuacją, trwającej od dwóch lat owocnej współpracy naszych Jednostek.