WSPARCIE DZIAŁAŃ WCR
WSPARCIE DZIAŁAŃ WCR

Na zaproszenie szefa głogowskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji włączenia się do współorganizacji przedsięwzięć promocyjnych w trakcie Pikniku Wojskowego, kadra tutejszej Jednostki odpowiedziała gotowością przeprowadzenia prezentacji w dwóch, na pozór przeciwległych aspektach służby wojskowej. W konsekwencji dowodzony przez por. Bartosza Malińskiego zespół ratowników z Sekcji Ratownictwa Specjalnego JPR zaprezentował tzw. uliczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz drugie, już w pełni militarne stoisko programowe. Nie trudno było zauważyć, że właśnie wśród panów, i to bez względu wiek, cieszyło się ono największym zainteresowanie. Tam, pod merytorycznym nadzorem sierż. Marka Kośki eksponowano w tzw. formie bezpośredniej zbiór historycznej wojskowej broni strzeleckiej oraz najistotniejsze elementy żołnierskiego ekwipunku. W tym dniu wszystko dopisało, tj. wojskowa organizacja, pogoda i frekwencja.