WOJEWODA ZAPRASZA

Wojewoda Dolnośląski, Pan Aleksander Marek Skorupa wystosował do grupy szczególnie zasłużonych podoficerów tutejszej Jednostki specjalne zaproszenia na mającą się odbyć w dniu 24 stycznia br. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczystość dekoracji nadanymi przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi.