WKS MA BOHATERA

Rozkazem Specjalnym Nr 11, wydanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości Komendant Jednostki nadał Wojskowemu Klubowi Strzeleckiemu „Baryt” imię ppor. Stefana Karabczyńskiego – szczególnie zasłużonego oficera WP, żołnierza 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, uczestnika bitwy pod Lagarde. W trakcie uroczystości na terenie BL „Baryt”, z rąk Pani Zofii Karabczyńskiej wdowy po śp. Poruczniku Akt Nadanie Imienia odebrał przedstawiciel WKS chor. Zdzisław Iwiński. W dokumencie tym stwierdzono między innymi: „….Jego służba dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej stanowi wzorzec obywatelskiej i żołnierskiej postawy dla kolejnych pokoleń strzelców i spadochroniarzy”.