WIZYTA GRUZINÓW

W bazie lotniczej „Baryt” przez dwa dni gościła 25-osobowa grupa zawodowych strażaków i ratownik z Gruzji. Celem tej wizyty była wymiana doświadczeń i zapoznanie gości z realiami pełnienia służby w tut. Jednostce. Ratownicy JPR zaprezentowali również pokazy sprawnościowe z zakresu technik wysokościowych oraz ratownictwa medycznego i  technicznego.