WIZYTA BRYGADIERA

Na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” miało miejsce spotkanie komendanta tutejszej Jednostki z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, bryg. mgr inż. Maciejem Płóciennikiem. Jego przewodnim tematem było podsumowanie współdziałania obu jednostek w minionym roku oraz perspektywy współpracy operacyjnej w 2014 r. Zgodnie z wieloletnią tradycją, dostojny gość przekazał komendzie i całej załodze JPR strażackie życzenia noworoczne. Równie ciepłe życzenia dla wszystkich jaworskich funkcjonariuszy PSP złożył komendant JPR.