WIELKOPOSTNE MISTERIUM
W piątek, 5 marca br. w zimowej scenerii, ulicami Złotoryi przeszła wielkopostna procesja drogi krzyżowej służb mundurowych z terenu miasta. Obok kadry i pododdziału Jednostki uczestniczyli w niej kadeci Przysposobienia Wojskowego, leśnicy oraz żołnierze rezerwy z Zespołu Artystycznego „Rota”. Nabożeństwu przewodniczył kapelan JPR, ks. Przemysław Tur.