W WALCE Z GRAWITACJĄ
W WALCE Z GRAWITACJĄ

Tegoroczni, młodzi spadochroniarze JPR – kandydaci do służby w pododdziale operacyjno-technicznym, w  miniony weekend, poświęcili się kolejnej formie walki z grawitacją. Tym razem padło na szkolenie zapoznawcze z zakresu  ratownictwa wysokościowego, gdzie pod okiem ratowników PO-T, Sabiana WęglińskiegoDawida Puka poznawali tajniki tzw. technik linowych, ćwicząc podstawy bezpiecznego działania na wysokościach. Od samego początku kadeci czynili to sumiennie i w głębokim przeświadczeniu, że przed nimi jeszcze daleka droga do uzyskania wymaganych  kwalifikacji. Na razie, w bazie lotniczej zaliczyli część zajęć teoretycznych i trochę praktyki manualnej w obyciu z tego rodzaju sprzętem. Czekają ich jeszcze długie godziny treningowych działań w tzw. strefach zagrożonych „nadmiernym przyciąganiem ziemskim” oraz ćwiczenia techniczno-kondycyjne, w Górach Izerskich i w pobliskich Rudawach Janowickich. Podsumowaniem tego etapu „para-alpinistycznej edukacji” stanowić będą wielowariantowe zajęcia sprawdzające na obiektach w terenie zurbanizowanym.

galeria: