W SETNĄ ROCZNICĘ CUDU NAD WISŁĄ
W SETNĄ ROCZNICĘ CUDU NAD WISŁĄ

W stulecie Bitwy Warszawskiej, przed złotoryjskim pomnikiem „Niepodległej” odbył się uroczysty apel w hołdzie bohaterom „Cudu nad Wisłą”. Stał się okazją wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych w dziele popularyzacji historii i chlubnych tradycji Wojska Polskiego oraz wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży. Dekretem Biskupa Polowego J.E. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka Krzyżem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” odznaczeni zostali: pani Urszula Regulska oraz st. sierż. rez. Stanisław Kubicz. Natomiast, zgodnie z rozkazem Komendanta Korpusu, srebrnymi Krzyżami Zasługi KR RP uhonorowani zostali: ppor. Bartosz Malińskiplut. rez. Tadeusz Stasiewicz. Na zakończenie wojskowej ceremonii delegacje mieszkańców Złotoryi, stowarzyszeń, firm i formacji złożyli na symbolicznej mogile Bohaterów naszej Niepodległej wieńce i wiązanki kwiatów. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny,  odprawionej przy koncelebrze przedstawiciela Ordynariatu Polowego WP, ks. kapelania ppłk. Pawła Piontka, Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy zaprezentował blisko godzinny koncert utworów patriotycznych.