W ROKU STULECIA BITWY WARSZAWSKIEJ
W ROKU STULECIA BITWY WARSZAWSKIEJ

Zapewne nie było to dziełem przypadku, że w dniu 14 lutego,  w 78. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, komendant Jednostki zatwierdził program działań promocyjno-edukacyjnych JPR w Jubileuszowym Roku Stulecia Bitwy Warszawskiej, pod znamiennym tytułem zaczerpniętym z dewizy Znaku Spadochronowego: Tobie Ojczyzno. Działaniom tym skierowanym głównie do młodzieży przyświecać będzie popularyzacja sylwetek bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, a w szczególności, Tych zasłużonych w walce z bolszewicką nawałą w 1920 r. Ponadto, za równie istotny przyczynek do poszerzenia wiedzy historycznej młodzieży pretendującej do służby w JPR uznano cykl zajęć o udziale w wojennych zmaganiach patriotycznych środowisk strażackich, za sprawą których Straż Pożarna w II Rzeczypospolitej zyskała zaszczytnie miano Siostrzenicy Armii. Wachlarz planowanego zaangażowania JPR w tym zakresie jest szeroki i obejmuje różne formy obywatelskiej aktywności, w tym tradycyjnie, współudział w organizacji świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości rocznicowych dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Już niebawem, bo 28 lutego br. delegacja Komendy Jednostki, Sekcja Ratownictwa Medycznego i obsługa ekspozycji uzbrojenia historycznego uczestniczyć będzie w uroczystościach we wsi Popielówek z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Natomiast w dniu 1 marca w złotoryjskim kościele p.w. Narodzenia N.M.P. delegacja JPR zaangażowana będzie  w asystę honorową uroczystości odsłonięcia wmurowanej z inicjatywy członków Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy ROTA tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym, poległym w walce i zamordowanym przez sowieckich oprawców i rodzimych zdrajców spod znaku UB, KBW, ZOMO i SB.