W ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ

Na zaproszenie komendanta Oddziału Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej w Strzegomiu, sierż. Emila Kołakowskiego, w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, jakie odbywały się w miejscowości Jaroszów, uczestniczyła liczna delegacja kadry i kadetów Przysposobienia Wojskowego wraz z pocztem sztandarowym JPR. Po Mszy w intencji  Poległych na szlaku żołnierskiej chwały – 1920 r., odprawionej w miejscowym kościele, miała miejsce uroczysta zbiórka Strzelców strzegomskiego Oddziału ZS oraz okolicznościowy Apel Pamięci. Druga część spotkania zdominowana była przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które wspólnie  serwowały bogaty poczęstunek przybyłym gościom. Warto dodać, że strzegomscy Strzelcy już od ponad dwóch lat uczestniczą w prowadzonych przez JPR szkoleniach ratowniczych i wojskowych na terenie poligonu i Bazy Lotniczej „Baryt”         w Stanisławowie.