W PRZERĘBLU I POD PANCERZEM

Na podzłotoryjskim, zamarzniętym akwenie osadowym po byłej kopalni „Lena”, ratownicy JPR wspólnie z kadetami Przysposobienia Wojskowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Przy wykorzystaniu, niedawno wprowadzonych na wyposażenie Jednostki, pneumatycznych sani lodowych oraz przy zastosowaniu technik linowych przetrenowano podejmowanie z wody oraz ewakuację osób poszkodowanych. Kolejnym tematem edukacji młodych adeptów wojskowości były zajęcia doskonalące z obsługi i prowadzenia transportera opancerzonego w warunkach zimowych. W tym czasie nie próżnowało też nasze lotnictwo. Mimo, iż chwilami nosy ćwiczących kadetów były niemal w kolorze ich spadochroniarskich beretów, to wszyscy sprostali stawianym zadaniom.