W IMIĘ NIEPODLEGŁEJ

Komenda Jednostki, wspólnie z 23. Śląskim Pułkiem Artylerii i Stowarzyszeniem „Commando” była organizatorem zawodów strzeleckich z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Do sportowego współzawodnictwa na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu przystąpiło sześć, 20-osobowych zespołów reprezentujących licea ogólnokształcące o profilu wojskowym z Lubania, Lubomierza, Częstochowy, Henrykowa, Rakowic Wielkich i Dobrodzienia. Ten ostatni zaprezentował najwyższy poziom wyszkolenia strzeleckiego, nieznacznie wyprzedzając drużyny z Lubania i Lubomierza. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach doskonalących z bronioznawstwa i technik strzeleckich. Była też tradycyjna grochówka żołnierska i ogrom nagród rzeczowych.