W IMIĘ DZIEDZICTWA COMMANDO
W IMIĘ DZIEDZICTWA COMMANDO

Przed bolesławieckim pomnikiem Żołnierzy Commando, w trakcie  apelu dorocznego zlotu byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej, w tym roku przebiegającego pn. „Komandosi Wczoraj i Dziś” w nawiązaniu do 30. rocznicy przejęcia owijanego wojenną chwałą dziedzictwa i chlubnych tradycji 1. Samodzielnej Kompanii Commando, miało miejsce szczególne wydarzenie. Uroczystość odbywała się zgodnie z ceremoniałem przy wojskowej  asyście operatorów JWK, a jej szczególnym punktem  było, zgodnie z decyzją Kapituły WTC, uhonorowanie medalem  „Kustosz Tradycji Commando” nr 001  Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, tej która po rozformowaniu 62. KSC przez czternaście była depozytariuszem tego zaszczytnego dziedzictwa. Medalem nr 002 wyróżniono, kontynuującą te bojowe tradycje Jednostkę Wojskową Komandosów, a kolejnym, o nr 003 – jej Zespół Bojowy B. Dekoracji sztandarów oraz proporca ZZB dokonał dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz w asyście legendarnego dowódcy 62. KS, ppłk Andrzeja Żdana. Natomiast w grupie osób indywidualnie wyróżnionych honorowymi oznakami „Kustosz Tradycji Commando” znaleźli się między innymi: Dowódca Komponentu WS, gen. dyw. Sławomir Drumowicz, Komendant JPR, st. sierż. Jan Cz. Kusek i kapelan JWK i JPR ks. mjr Przemysław Tur. W gronie wyróżnionych przez dowódcę Komponentu WS spadochroniarzy tutejszej Jednostki znaleźli się: sierż. Joanna Kostyra, Żelazną Odznaką Commando oraz chor. Ernest Krawczyk specjalnym ryngrafem KWS. Natomiast st. spec. Bartłomiej Andrzejewski w dowód uznania wieloletniego zaangażowania w szkolenie i promocję formacji działań specjalnych, od byłego dowódcy 62. KS, otrzymał ryngraf historycznego Bojowego Znaku Spadochronowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.