W HOŁDZIE „WYKLĘTYM”

Uroczystym koncertem poetycko-muzycznym  Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy „Rota” uczcił pamięć Żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Sala koncertowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury pękała w szwach. Ponad 40 minutowy, profesjonalny występ złotoryjskich rezerwistów, widownia oklaskiwała na stojąco. Wielu  nie kryło wzruszenia, podkreślając, że długie lata musieliśmy czekać, by móc ofiarę „Żołnierzy Wyklętych” godnie uhonorować, a sylwetki bohaterskich dowódców, w tak wymownej formie, przybliżyć naszej młodzieży. Warto wspomnieć, że Zespołowi „Rota”, od lat współpracującemu z tut. Jednostką, przed kilkoma dniami Ministerstwo Obrony Narodowej również w tym roku powierzyło realizację cyklu koncertów pod roboczym tytułem: „Na Ścieżkach Żołnierskiej Chwały”. Gratulujemy złotoryjskim Wiarusom.