W HOŁDZIE WIECZNIE MŁODYM
W HOŁDZIE WIECZNIE MŁODYM

W godzinie „W”, na złotoryjskim placu Niepodległości, po przejmującym wyciu syren  i odegraniu hymnu państwowego miało miejsce tradycyjne składanie wiązanek kwiatów, pod pomnikiem „Niepodległej”. Wśród delegacji mieszkańców Złotoryi oddających hołd „wiecznie młodym” bohaterskim powstańcom stolicy, w 74 rocznicę wybuchu tego, największego w Europie w czasie II wojny światowej zrywu powstańczego, obecni byli między innymi starosta złotoryjski Pan Ryszard Raszkiewicz i burmistrz Pan Robert Pawłowski. Posterunki honorowe przy symbolicznym grobie tych wszystkich, którzy swoje życie złożyli na Ołtarzu Ojczyzny, wystawili w umundurowaniu „powstańczym” kadeci z pododdziału Przysposobienia Wojskowego przy Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej. W tej podniosłej ceremonii uczestniczyła również delegacja kadry Bazy Lotniczej „Baryt”.

GALERIA: