W HOŁDZIE OFIAROM WOJNY

W 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej, delegacja Jednostki uczestniczyła w uroczystościach na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gross Rosen”. Przy Pomniku-Mauzoleum spadochroniarze JPR wystawili uzbrojone posterunki honorowe oraz poczet sztandarowy. Po Mszy świętej w intencji Ofiar Wojny, odprawionej przez biskupa świdnickiego, J.E. ks. prof. Ignacego Deca, miał miejsce Apel Pamięci, przygotowany przez młodzież ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W gronie licznie tam zgromadzonych, byli między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, strażacy, harcerze i młodzież szkolna. Był też obecny Wicepremier, Minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak i grono oficerów Wojska Polskiego.