W HOŁDZIE BOHATEROM AKCJI „BURZA”
W HOŁDZIE BOHATEROM AKCJI „BURZA”

Przed złotoryjskim pomnikiem „Niepodległej”, w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zapłonęły znicze. Uroczystość z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych i burmistrzem Robertem Pawłowskim, zgromadziła też przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz środowisk patriotycznych. Obecna była również delegacja kadry tutejszej Jednostki, która tradycyjnie wystawiła przy monumencie posterunki honorowe spadochroniarzy, w tym przypadku w historycznym umundurowaniu i z uzbrojeniem z tamtego okresu. Dokładnie o godzinie „W”, po przejmującym ryku syren oraz odegraniu, w hołdzie żołnierzom poległym w Akcji „Burza”, sygnału Wojska Polskiego, nastąpiło złożenie wieńca od władz Złotoryi oraz wiązanek kwiatów od jej mieszkańców. Po wysłuchaniu w skupieniu ceremonialnego „Śpij Kolego”, na zakończenie uroczystości grupa patriotycznej młodzieży wzniosła okrzyk: „Cześć i Chwała Bohaterom !”. Natomiast za sprawą kierowanego przez st. sierż. Stanisława Kubicza, Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” zebrani włączyli się do wspólnego śpiewu wiązanki powstańczych piosenek.

Fot.  kdt. spec.  Weronika Prociewicz