W BLASKU SPADOCHRONOWYCH TRADYCJI
W BLASKU SPADOCHRONOWYCH TRADYCJI

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w sali kominkowej bazy lotniczej Baryt miało miejsce spotkanie delegacji harcerzy z leszczyńskiej 15. Specjalnej Drużyny Harcerskiej im. 62. Kompanii Specjalnej Commando, z Komendantem Jednostki Janem Kuskiem, twórcą obchodzącego w tym roku jubileusz 50-lecia „Trawersu”. Aktualnie tradycje HKL-u kontynuuje Stowarzyszenie Spadochroniarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Trawers”, którego siedzibą jest baza JPR.  Wizyta stała się okazją do wręczenia reprezentantom Drużyny nadanego jej Złotego Medalu „Tobie Ojczyzno”. Odznaczeniem tym Kapituła uhonorowała działalność patriotyczną w tym środowisku prowadzoną w nawiązaniu do chlubnych tradycji polskich formacji spadochronowych i specjalnych. Równie istotnym momentem tego było wręczenie trzem harcerzom leszczyńskiej „15-tki” Znaków Spadochronowych HKL Trawers. Druhowie: ćw. Jan Durka, ćw. Juliusz Janus i ćw. Mateusz Knop otrzymali je z rąk inicjatora ustanowienia przed niemal 45 laty tej prestiżowej odznaki, hm Jana Kuska. Podkreślił On, że młodzi spadochroniarze wykonali normę skoków oraz spełnili wszystkie pozostałe wymagania określone w regulaminie, stanowiącym załącznik do już historycznego Rozkazu Specjalnego HKL-7/77 z lipca 1977 r.  Nadanym Znakom została przyporządkowana numeracja HKL/COL: 1393, 1394 i 1395. Po części oficjalnej odbyło się zwyczajowe leszowanie, później okolicznościowy tort, obrzędowa herbatka i wspólne śpiewanie. Gros czasu wspólnie z drużynowym, pwd. Sławomirem Durką harcerze spędzili w Izbie Tradycji 62. Kompanii Specjalnej Commando, której to zaszczytne imię od lat nosi ich Drużyna.