UZNANIE KOPACZY

W trakcie dorocznego Zjazdu PBKZ w pałacu w Krotoszycach, z rąk Wielkiego Mistrza Polskiego Bractwa Kopaczy Złota Zbigniewa Soi komendant Jednostki odebrał specjalną statuetkę Starszyzny Krajowej PBKZ. Stanowi ona wyraz uznania dla ratowników medycznych JPR za wieloletnie wspieranie działalności Bractwa w trakcie organizacji imprez masowych. Ponadto specjalnymi podziękowaniami zostali wyróżnieni : chor. Zdzisław Iwiński i plut. Andrzej Majewski.