UROCZYŚCIE NA „KARGULOWYM” RYNKU
UROCZYŚCIE NA „KARGULOWYM” RYNKU

W pogodny, piątkowy poranek, 13 października, do ślubowania w szyku zwartym na lubomierskim rynku stanęli kadeci – pierwszoklasiści z miejscowego Zespołu Szkół im. Aleksandra Kamińskiego, adepci specjalności graniczno-obronnej, policyjnej, pożarniczo-ratowniczej i lotniczej. Uroczystość przebiegała zgodnie z wojskowym ceremoniałem, w asyście kompanii honorowej KW Policji we Wrocławiu, przy udziale licznie zgromadzonych rodziców, mieszkańców Lubomierza i grona zacnych i nie tylko mundurowych gości oraz władz samorządowych. Młodzi kadeci prócz ogromu życzeń wierności rocie złożonego właśnie ślubowania, za sprawą miejscowego proboszcza, ks. Andrzeja Łuczyńskiego otrzymali kapłańskie błogosławieństwo. Podniosłości temu zgromadzeniu nadawał również udział policyjnej orkiestry. Uroczystość stała się też okazją do wręczenia podopiecznym ppłk Feliksa Bielawskiego legitymacji służbowych Lotniczego Przysposobienia Wojskowego, a starszym kadetom uzyskanych nie tak dawno odznak nawigatora i obserwatora samolotowego oraz skoczka spadochronowego. Natomiast w gronie wyróżnionych przez Burmistrza Lubomierza, Marka Chrabąszcza oraz dyrektora ZS, Marka Kozaka znalazła się tutejsza Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza, a to z racji właśnie przypadającej 10. rocznicy podpisania porozumienia dot. jej udziału w lotniczo-obronnej edukacji tamtejszej młodzieży.