UNITARKA NA BARYCIE

Podobnie jak w latach ubiegłych, na kilkudniowe szkolenie unitarne do Bazy Lotniczej „Baryt” przybyli uczniowie pierwszej klasy o profilu wojskowym z lubańskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Dla większości z nich jest to pierwszy kontakt z poligonową rzeczywistością. Zakwaterowani pod namiotami i z dala od cywilizacyjnych wygód, stopniowo nabierają żołnierskiej ogłady. Realizowany przez oficerów JPR, program szkolenia obejmuje między innymi: musztrę, elementy taktyki, ratownictwo paramedyczne, wykonywanie strzelań z 7,62 mm AKMS oraz zagadnienia obrony przed bronią masowego rażenia, w tym trening w komorze gazowej. Tu ich dotychczasowe wyobrażenia o wojskowym rzemiośle podlegają, w niektórych przypadkach niestety, bolesnej weryfikacji.