UDANY DEBIUT PIERWSZAKÓW
UDANY DEBIUT PIERWSZAKÓW

Na poligonie Bazy Lotniczej „Baryt” jednodniowe zajęcia z tzw. wojskowego ABC odbywali uczniowie pierwszej klasy o profilu wojskowo-policyjnym złotoryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego. Program zajęć tej „mini-unitarki” w tym przypadku obejmował podstawy wyszkolenia strzeleckiego.  Na pierwszy „ogień” poszły zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną oraz parametry i tajniki jej budowy. Następnie, kandydaci na przyszłych stróżów prawa i żołnierzy, poznawali zasady prawidłowego celowania i prowadzenia skutecznego ognia. Dopiero po opanowaniu podstaw teoretycznych i po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń „na sucho”, przystąpiono do wykonywanie strzelań. Na wstępie w użyciu była broń małokalibrowa, a po uzyskaniu niezbędnego minimum trafień, przystąpiono do treningów z broni centralnego zapłonu. W tym przypadku były to karabinki 7,62 mm AKMS. Ponadto na jednym z podpunktów szkolenia poligonowego tematem była budowa i posługiwanie się granatami ręcznymi, gdzie każdy z uczestników wykonał serię rzutów na celność szkolnymi F-1 i RG-42.  Jak oceniał kierujący całością zajęć, kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk,  w młodzieży tej drzemie duży potencjał i warto w nią inwestować. Podkreślił również wysoki poziom prezentowanego zaangażowania i dyscypliny. Przedsięwzięcie to, podobnie jak szereg innych na tym poligonie, realizowane były przez kadrę Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w ramach zadań publicznych na rzecz obronności państwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Następne, dla podopiecznych mgr Marcina Woźniaka,  zostało zaplanowane na styczeń przeszłego roku- pn. „Zimowa Szkoła Ognia”, a później, z nastaniem wiosny prowadzony będzie tradycyjnie cykl poligonowych działań szkoleniowych Przysposobienia Wojskowego, w tym tych taktycznych, zwanych wyciskaczami żołnierskiego potu.

GALERIA: