U GIMNAZJALISTÓW

Dowodzona przez plut. Andrzeja Majewskiego, załoga ambulansu Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR przeprowadziła pokaz sprzętu i działań ratowniczych dla uczestników XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.”Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej rozgrywany był na terenie złotoryjskiego Gimnazjum pod patronatem miejscowej Komendy Powiatowej PSP. Natomiast funkcjonariusze JRG zaprezentowali zdolności operacyjno-techniczne pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Turniej i pokazy wzbudziły duże zainteresowanie wśród gimnazjalistów, z których zapewne w przyszłości wielu podejmie służbę w formacjach ratowniczych.