TYLKO DLA ORŁÓW

Od 9 do 17 lipca br. na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” prowadzone było intensywne szkolenie spadochronowo-desantowe żołnierzy rezerwy i kadetów Przysposobienia Wojskowego. W przedsięwzięciu realizowanym w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej gościnnie  uczestniczyła również grupa żołnierzy zawodowych z 10. Brygady Kawalerii Pancernej.