TYLKO DLA ORŁÓW

Na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” prowadzone jest szkolenie spadochronowo-desantowe żołnierzy rezerwy i kadetów Przysposobienia Wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Prócz wykonywania skoków spadochronowych obejmuje również cykl poligonowych zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki grup działań specjalnych. Komendantem kursu jest ppor. pil. Przemysław Kusek.