TRENING WYSOKOŚCIOWY

W niedzielę, 24 bm. w Bazie Lotniczej „Baryt”, Sekcja Ratownictwa Specjalnego przeprowadziła wielogodzinny trening w zakresie ratowniczego stosowania technik wysokościowych. Dla 12 ratowników, ćwiczenia te stały się też okazją do zaliczenia okresowej weryfikacji kondycji fizycznej i umiejętności specjalistycznych. Zajęciami kierował ppor. Tomasz Kaczmarczyk – dowódca SRS.