TRADYCYJNIE – I NA WOJSKOWO
TRADYCYJNIE – I NA WOJSKOWO

Było tradycyjnie i na wojskowo. Tak można by podsumować tegoroczny, X jubileuszowy Festyn „Barytowych Wzgórz”. Dopisała pogoda, nie zawiedli również goście. Prócz licznie przybyłych wojskowych i weteranów Commando, obecna była też grupa oficerów PSP z generałem Ryszardem Dąbrową na czele. Przedstawicielom powiatowych i gminnych władz samorządowych towarzyszyła rzesza mieszkańców, sympatyków i przyjaciół krainy Barytowych Wzgórz. Po Mszy  świętej, odprawionej przez proboszcza ks. Piotra Różyckiego przy koncelebrze pięciu kapelanów Wojska Polskiego oraz po uroczystym Apelu Pamięci, odbyła się dekoracja, nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej, medalami za Zasługi dla Obronności Kraju szczególnie zasłużonych w szkoleniu proobronnym młodzieży instruktorów JPR: Bartosza Miarę, Pawła Sakowicza i Pawła Wychrysta.  Natomiast st. sierż. Jan Kusek został uhonorowany, nadanym przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, bp gen. bryg. Józefa Guzdka, Medalem „MILITO PRO CHRISTO”. Dekoracji dokonali przedstawiciele Ordynariatu Polowego WP: ks. mjr Robert Krzysztofiak i ks. por. Przemysław Tur. W tym dniu uhonorowano również grono zasłużonych spadochroniarzy Odznakami 62 KS COMMANDO. Srebrne otrzymali: st. szer. Maciej Lipczyński z JWK Lubliniec,  kpt. Sławomir Durka z KM PSP Leszno,  brązowe: st. szer. Jakub Czarniecki z 10. BK Panc. i st. szer. Damian Marcinkowski z 4. Zielonogórskiego Pułku Plot. oraz st. szer. Zbigniew Lipiński z miejscowej JPR. Wręczenia odznak w imieniu byłego dowódcy 62. KS ppłk Andrzeja Żdana, dokonał weteran działań specjalnych, mł. chor. Marek Stachowski. Uroczystość stała się również okazją do wyróżnienia awansami na wyższe stopnie służbowe grupy ratowników z pododdziału operacyjno-technicznego JPR. Rozkazem Personalnych Nr 7 z dnia 28 lipca br. Komendanta Jednostki, do stopnia aspiranta ratownictwa mianowani zostali: mgr pil. Jakub Gruba mgr Mieczysław Koblański, a do stopnia ratowników-specjalistów: st. rat. pil. Sabian Węglińskist. rat. Filip Guguła.  Awans do stopnia ratownika otrzymała również mł. rat. Dominika Wierzbicka. Po części oficjalniej była wielogodzinna część artystyczna, którą zainaugurował występ Zespołu Żołnierzy Rezerwy ROTA koncertem pt. Na Szlaku Żołnierskiej Chwały. Odbyły się też pokazy skoków spadochronowych, pojazdów pancernych, sztucznych ogni i wiele innych żołnierskich atrakcji. Zabawa taneczna trwała do wczesnych godzin porannych.