TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Komendant Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej rozkazem organizacyjnym nr 8/2018 z dnia 4 sierpnia 2018 r. zatwierdził znowelizowany regulamin dotychczas nadawanej przez Komendanta Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi – odznaki Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych. Nowelizacja dotyczyła treści niektórych zapisów w obowiązującym od 12  grudnia 1993 r. regulaminie i miała raczej kosmetyczny charakter. Dookreślona została jej nazwa poprzez dodanie inicjałów „RP” oraz uszczegółowiono  zapisy w dwóch dotychczasowych paragrafach. Natomiast zasadnicze wymogi jej uzyskania pozostały niezmienione. Wobec od dawna napływających  postulatów    z tzw. „cywilnych” środowisk, komendant Korpusu rozszerzył wachlarz osób mogących ubiegać o jej nadanie o ratowników z podmiotów „niemundurowych”. Nadal wyłączne prawo nadawania tej jednej z najwyżej cenionych odznak wyszkoleniowych pozostało w wyłącznej kompetencji komendanta Korpusu. Warto przypomnieć, że jednym  z inicjatorów jej ustanowienia był śp. ppor. Stefan Karabczyński (1922 – 2007),  żołnierz 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, którego imię nosi Wojskowy Klub Strzelecki „Baryt”. W tym roku będziemy obchodzić jubileusz ćwierćwiecza funkcjonowania tej szczególnej odznaki  w systemie  wyróżników mundurowych spadochroniarzy.