TO NIE KONIEC LATA

Ostatnie, upalne wakacyjne dni to w Jednostce okres szczególnie intensywnego szkolenia, w którym uczestniczyli nie tylko najmłodsi służbą ratownicy. Po wyczerpujących treningach wspinaczkowych w rejonie popularnego Sokolika, doskonalono również techniki motorowodne na podjaworskim akwenie Słup. Wykonywano też treningowe loty i skoki spadochronowe. W ramach tego bloku szkoleniowego, najbardziej doświadczeni płetwonurkowie JPR, dokonali ekstremalnej penetracji zalanego szybu byłej kopalni barytu.