TO JUŻ NIEMAL WETERANI
TO JUŻ NIEMAL WETERANI

Kadeci z klas o profilu wojskowym z Zespołu Szkół w Lubomierzu przez trzy dni okupowali obiekty szkoleniowe tutejszej bazy lotniczej, uczestnicząc w programowych zajęciach poligonowych o dość rozległej tematyce. Obejmowała ona między innymi wykonywanie strzelań z 7,62 mm AKM i pistoletów wojskowych 9 mm. Ćwiczyli też elementy taktyki lekkiej piechoty, pokonywanie i wykonywanie zapór inżynieryjnych, rzut na celność granatem F-1 i RG-42 oraz praktyczne zastosowanie technik linowych. Tradycyjnie zaliczyli też marszobieg z bronią na 3 km. Sporo  czasu poświęcili zajęciom doskonalącym z zakresu technik przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy i wybranym elementom ratownictwa pola walki. Przetrenowali również w warunkach poligonowych prowadzenie działań ewakuacyjnych. Natomiast pełnienie służby wartowniczej, pełne przygód, przerobili w trakcie nocnej, podobno skutecznej ochrony, obozowiska. Zespołem instruktorów kierował inst. PW mgr Łukasz Laszczyński.