TO JEST STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Na szefa wyszkolenia, funkcjonującego przy tut. Jednostce, Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt” został powołany st. chor. Marcin Cedro. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Prezydium Zarządu WKS w dniu 13 maja br. Do obowiązków nowo powołanego szefa należało będzie również nadzorowanie strzelań wykonywanych przez żołnierzy rezerwy i uczniów klas wojskowych, realizowanych w ramach zadań zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak zapewnia prezes WKS powierzenie tych obowiązków tak doświadczonemu podoficerowi jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.