TEMU, KTÓRY DOBRZE PRZYSŁUŻYŁ SIĘ BOGU I POLSCE
TEMU, KTÓRY DOBRZE PRZYSŁUŻYŁ SIĘ  BOGU I POLSCE

W programie obchodów tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości tutejszej Jednostki punktem szczególnym była uroczystość oznakowania kwatery wiecznego spoczynku ppor. Stefana Karabczyńskiego. Decyzją Prezes Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 8 listopada br. grób Mentora spadochroniarzy Trawersu znajdujący się na złotoryjskiej nekropoli został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Uroczystość oznakowania zgromadziła spadochroniarzy, mieszkańców Złotoryi – wśród nich przyjaciół i znajomych śp. Porucznika. Przebiegała w asyście wojskowej. Po ceremonii przyozdobienia grobu zasłużonego spadochroniarza nadanym pośmiertnie Złotym Medalem „Tobie Ojczyzno”, nastąpiło odegranie melodii „Łzy Matki”. Obecna na uroczystości Jego córka, Pani Elżbieta Karabczyńska, po odczytaniu przez st. chor. sztab. Marcina Cedro decyzji IPN, dokonała symbolicznego odsłonięcia tabliczki IPN Grób Weterana. Następnie zastępca komendanta KRF, st. spec. Bartłomiej Andrzejewski odczytał apel pamięci przywołując imię porucznika Karabczyńskiego – bohatera spod Lagarde. Kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów, ks. mjr Przemysław Tur, zanim przystąpił do przewodniczenia modlitwie zebranych, przywołał we wspomnieniach postać i zasługi dzielnego żołnierza, stwierdzając, że Oficer ten dobrze przysłużył się Bogu i Polsce. Elementem kończącym cmentarne uroczystości było ceremonialne odegranie „Śpij Kolego”. W tym dniu, wieczorem, w bazie lotniczej Baryt odbyła się uroczysta zbiórka kadry Jednostki oraz tradycyjne Spotkanie Żołnierskich Pokoleń, któremu przewodniczył najwyższy stopniem z tam obecnych, ppłk. Stanisław Napierała.