SZTANDAROWI OCHOTNICY

Na zaproszenie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach, komendant Jednostki uczestniczył w uroczystym wręczeniu sztandaru dla tego zasłużonego pododdziału strażaków – ochotników. To szczególne wydarzenie odbyło się w 70. rocznicę powołania w tej miejscowości polskiej formacji pożarniczej – OSP. Wśród zaproszonych gości byli między innymi, komendant WSOSP, nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Adam Konieczny oraz komendanci powiatowi z Legnicy i Złotoryi. W tej doniosłej uroczystości uczestniczył również sztandar JPR.